Cockershow västra avd.

Nemo bästa hane, BIM veteran och BEST IN SHOW reserv

NEMO- SE U(U)CH SE VCH Wavecatcher Promising Star bästa hane, BIM veteran och BEST IN SHOW-reserv!!!
Prosecco- SE JV-18 Wavecatcher Ready To Rock 2:a med HP
Rolex- SEu(U)CH DKUCH NOUCH NORDUCH NORDIC CH Wavecatcher Divine Delight 3:a med HP
BIR uppfödarklass!!!
(En uppfödare som vet vad hon håller på med… Tack domare Helle Dan danmark, för de orden! 🙂 )

Nemo bästa hane, BIM veteran och BEST IN SHOW reserv <3
Min fine Nemo-prins
BIR O BIM