Cockershow- västra cockerklubben 13/5

Cockershow- västra cockerklubben 13/5

Årets cockerutställning var kall, mycket kall…
Och en stor 2:a och 3:a dag!
Rolex- 2:a HP juniorklass
Gunnar- 4:a, ägare: Jenny Mattsson
Dante -3:a championklass
Vera- 2:a HP
Bianca- 3:a HP
Uppfödargrupp- 3:a HP
Brace- 1:a
Grattis alla vinnare och tack för en trevlig dag! Brrrrrrr!!!!